Výrobní obchodní družstvo Svatobor
Hrádek 246, 342 01 Sušice

 

S ohledem na vývoj v ČR se termín členské schůze posouvá. Termín bude upřesněn podle situace v ČR.

 

Družstvo bylo založeno v listopadu 1993 a hospodařit začalo od 1. 4. 1994.

 

Výrobní obchodní družstvo Svatobor se sídlem v Hrádku 246, 342 01 Sušice hospodaří v podhorské oblasti a obhospodařuje 2392 ha zemědělské půdy. Z toho je orné půdy 1155 ha, luk a pastvin 1237 ha .

 

Zaměření zemědělské výroby je převážně na chov skotu a výrobu mléka.

 

V rostlinné výrobě se zaměřujeme na výrobu krmného obilí, řepky olejné , senáže a siláže.

 

Družstvo hospodaří převážně na pronajaté půdě od jednotlivých vlastníků.