Výrobní obchodní družstvo Svatobor
Hrádek 246, 342 01 Sušice

 

Družstvo bylo založeno v listopadu 1993 a hospodařit začalo od 1. 4. 1994.

 

Výrobní obchodní družstvo Svatobor se sídlem v Hrádku 246, 342 01 Sušice hospodaří v podhorské oblasti.

 

Zaměření zemědělské výroby je převážně na chov skotu a výrobu mléka.

 

V rostlinné výrobě se zaměřujeme na výrobu krmného obilí, řepky olejné , senáže a siláže.

 

Družstvo hospodaří převážně na pronajaté půdě od jednotlivých vlastníků.Projekty EU:

Publicita prostředků ModF SFŽP

Název projektu: FVE Tedražice

Číslo projektu: 7241100123

 Celkové způsobilé výdaje:  2 418 538,00 Kč
 Příspěvek Modernizačního fondu:     725 561,40 Kč
 Příspěvek žadatele:  1 692 976,60 Kč

Termín realizace projektu: 07/2024 – 01/2025

Popis projektu: Projekt „FVE Tedražice“ je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu. Cílem projektu je výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů a snížení emisí CO2.