Rostlinná výroba

 

Veškeré plodiny jsou pěstovány v podhůří Šumavy, v ekologicky čistém regionu.

 

 

Plodiny

 

Nabízíme naši produkci řepky, obilovin, pícnin.V obilovinách preferujeme především ječmen, jarní i ozimý.

 

 

Technika

 

Nákupem nových strojů se podařilo změnit technologie přípravy půdy a setí, sklizně obilí a řepky, senáže a siláže